Curriculum vitae

Koulutus

Yleissivistävät tutkinnot

 • Psykologian maisteri, 22.5.2017, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.
 • Psykologian kandidaatti, 28.7.2008, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta.
 • Teologian maisteri, 28.5.2007, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta.
 • Ylioppilastutkinto, 2001, Ressun lukio.

Muut tutkinnot

 • Työnohjaaja kehittäjänä -täydennyskoulutus, 2016, Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus.
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2014, Omnia ammattiopisto.
 • Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, 18.1.2012, Helsingin hiippakunta.
 • Pastoraalitutkinto, 22.9.2010, Helsingin hiippakunta.
 • Reservin upseerin tutkinto, 2002, Reserviupseerikoulu

Laillistukset, pätevyydet

Psykologi, 2017, Valvira.

Työnohjaaja 2016, Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Pappisvihkimys, 3.6.2007, Helsingin hiippakunta.

Keskeneräisiä opintoja

Executive Master of Business Administration -opintoja, Henley Business School, University of Reading, 2018–.

Humanististen tieteiden kandidaatin opintoja, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2016–.

Ylemmän pastoraalitutkinnon opintoja, Helsingin hiippakunta, 2011–.

Teologian tohtorin opintoja, Helsingin yliopisto, teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma, 2011–.

Päätoimet

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y., toiminnanjohtaja, 18.8.2014–

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr., toiminnanjohtaja, 10.4.2012–17.8.2014

Meilahden seurakunta, seurakuntapastori 3.6.2007–9.4.2012

Sivutoimet

Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton Holding Oy, toimitusjohtaja, 2011–

Konsultointipalvelu Tuhka & Pesä Oy, omistajayrittäjä, 2006–

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y., toimistosihteeri, 2011.

Reilun kaupan puolesta ry, taloudenhoitaja, 2006–2007.

Asevelvollisuus

Reservin vänrikki, sotilaspastori.

Luottamustoimet

Akava ry

 • Eläkepoliittinen työryhmä, jäsen 2016–2019
 • Hallitus, jäsen 2018–2019, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014–2017
 • Liittokokousedustaja 2014–2017, liittokokouksen puheenjohtaja 2015

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

 • Hallitus, jäsen 2015–2020, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014

Helsingin hiippakunta

 • Hiippakuntavaltuusto, varajäsen 2016–2020.

Helsingin kaupunki

 • Puistolanraitin ala-asteen johtokunta, jäsen 2017–2021

Helsingin vihreä seura ry

 • Hallitus, jäsen 2019

Helsingin yliopisto

 • Tieteellinen neuvosto, jäsen 2016–2017
 • Opintoasiainneuvosto, jäsen 2014–2015
 • Yliopistokollegio, jäsen 2014–2015
 • Teologian tohtoriohjelman johtoryhmä, jäsen 2013–2015
 • Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, jäsen 2007–2008
 • Systemaattisen teologian laitosjohtoryhmä, jäsen 2005–2006
 • Kielikeskuksen opiskelijaneuvosto, jäsen 2004–2005

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

 • Hallitus, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014–2019
 • Kirkon neuvottelukunta, puheenjohtaja 2014–2019
 • Liittokokousedustaja 2014–2018

Kirkon eläkerahasto

 • Johtokunta, jäsen 2014–2016, varapuheenjohtaja 2016–2020

Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL ry

 • Hallitus, varajäsen 2018–2019

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr.

 • Hallitus, jäsen 2014–2017
 • Tarkastusvaliokunta, jäsen 2018

Päiväkoti Tenava ry

 • Hallitus, jäsen 2012–2013

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 • Yleiskokous, tarkkailija 2005–2007
 • Nuorisojaosto, sihteeri 2005

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto

 • Hallitus, puheenjohtaja 2006–2007
 • Tilintarkastaja 2008

Suomen patristinen seura

 • Perustajajäsen
 • Hallitus, sihteeri 2011–2019

Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta

 • Sukupuoli, talous ja valta -jaosto, varajäsen 2018–2019

Teologian alumnit ry

 • Hallitus, rahastonhoitaja 2013–2019

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

 • Toverineuvosto, 2002, 2004–2006
 • Hallitus, taloudenhoitaja 2003
 • Opintoasiainsihteeri 2004

Tikkurilan seurakunta

 • Musiikki- ja jumalanpalvelustyön johtokunta, varapuheenjohtaja 2003–2004, puheenjohtaja 2005–2006
 • Nuorisotyön johtokunta, varajäsen 2002, varapuheenjohtaja 2003–2006
 • Seurakuntaneuvosto, jäsen 2003–2007

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura ry

 • Perustajajäsen
 • Hallitus, jäsen 2018–2019

Vakava ry

 • Hallitus, jäsen 2017–2019
 • Kirkkoryhmä, jäsen 2017, puheenjohtaja 2017–2019
 • Kuntaryhmä, jäsen 2017–2019
 • Valtioryhmä, jäsen 2017–2019
 • Yksityisryhmä, jäsen 2017–2019
 • Yliopistoryhmä, jäsen 2017–2019

Vantaan seurakuntayhtymä

 • Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen 2003–2006

Vihreä miesliike ry

 • Hallitus, jäsen 2018–2019