Curriculum vitae

Tiivistelmä

Keskeisin koulutus

Executive Master of Business Administration, teologian ja psykologian maisteri, oikeusnotaari ja humanististen tieteiden kandidaatti.

Nykyinen päätoimi

AKI-liitot ry, toiminnanjohtaja, 18.8.2014–.

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Akava ry, hallituksen jäsen (2014 PLO/2018–) ja eläkepoliittisen toimikunnan jäsen (2016–).

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko, hallituksen jäsen(2015–) ja varapuheenjohtaja (2020–).

Helsingin kaupunki, tarkastuslautakunnan jäsen (2021–), Puistolanraitin ala-asteen johtokunnan pj. (2021–).

Helsingin käräjäoikeus, lautamies (2022–).

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, hallituksen jäsen PLO (2014–), kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja (2014–).

Keva, varavaltuutettu (2021–).

Kirkolliskokous, varajäsen (2016–).

Kirkon eläkerahasto, johtokunnan jäsen (2014–) ja varapuheenjohtaja (2016–).

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr., hallituksen puheenjohtaja (2020–).

Vihreä liitto r.p., oikeuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja (2021–).

Täydellinen luettelo

Koulutus

Yliopistolliset, ammatilliset ja yleissivistävät tutkinnot

 • Executive Master of Business Administration, 17.9.2021, University of Reading, Henley Business School.
 • Oikeusnotaari, 1.8.2021, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
 • Humanististen tieteiden kandidaatti, 16.12.2020, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta.
 • Psykologian maisteri, 22.5.2017, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2014, Omnia ammattiopisto.
 • Psykologian kandidaatti, 28.7.2008, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta.
 • Teologian maisteri, 28.5.2007, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta.
 • Ylioppilastutkinto, 2001, Ressun lukio.

Muita tutkintoja ja koulutuksia

 • Asianajajatutkinto, 2022, Suomen Asianajajaliitto.
 • Ylempi pastoraalitutkinto, 2022, Helsingin hiippakunta.
 • Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumisopinnot, 2022, Tampereen yliopisto.
 • Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinto, 2020, Tampereen kauppakamari & Hallituspartnerit ry.
 • Työnohjaaja kehittäjänä -täydennyskoulutus, 2016, HY+.
 • Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, 18.1.2012, Helsingin hiippakunta.
 • Pastoraalitutkinto, 22.9.2010, Helsingin hiippakunta.
 • Reservin upseerin tutkinto, 2002, Reserviupseerikoulu

Laillistukset, pätevyydet

Psykologi, 2017, Valvira.

Työnohjaaja 2016, Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Pappisvihkimys, 3.6.2007, Helsingin hiippakunta.

Keskeneräisiä opintoja

Oikeustieteen maisterin opintoja, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteen maisteriohjelma, 2021–.

Filosofian maisterin opintoja, Helsingin yliopisto, kielten maisteriohjelma, 2020–.

Teologian tohtorin opintoja, Helsingin yliopisto, teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma, 2011–.

Päätoimet

AKI-liitot ry, toiminnanjohtaja, 18.8.2014–.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr., toiminnanjohtaja, 10.4.2012–17.8.2014.

Meilahden seurakunta, seurakuntapastori 3.6.2007–9.4.2012.

Sivutoimet

Quaestura Oy, omistajayrittäjä, 2006–.

Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton Holding Oy, toimitusjohtaja, 2011–2021.

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y., toimistosihteeri, 2011.

Reilun kaupan puolesta ry, taloudenhoitaja, 2006–2007.

Asevelvollisuus

Reservin vänrikki.

Luottamustoimet

Ab Suomen Herrainpukimo Oy

 • Hallitus, jäsen, 2019–2020.

Akava ry

 • Hallitus, jäsen 2018–2023, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014–2017.
 • Liittokokousedustaja 2014–2017, 2019–2022, liittokokouksen puheenjohtaja 2015.
 • Eläkepoliittinen työryhmä/toimikunta, jäsen 2016–2023.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

 • Hallitus, varapuheenjohtaja 2020–2023, jäsen 2015–2019, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014.
 • Työvaliokunta, jäsen 2020–2023.

Helsingin hiippakunta

 • Hiippakuntavaltuusto, varajäsen 2016–2024.

Helsingin kaupunki

 • Puistolanraitin ala-asteen johtokunta, jäsen 2017–2021, puheenjohtaja 2021–2025.
 • Puistolan peruskoulun johtokunta, jäsen 2017–2021.
 • Tarkastuslautakunta, jäsen 2021–2025, varajäsen 2019–2021.

Helsingin käräjäoikeus

 • Lautamies 2021–2025.

Helsingin vihreät ry

 • Hallitus, jäsen 2022.
 • Strategiatyöryhmä, puheenjohtaja 2022.

Helsingin vihreä seura ry

 • Hallitus, jäsen 2019–2022.

Helsingin yliopisto

 • Tieteellinen neuvosto, jäsen 2016–2017.
 • Opintoasiainneuvosto, jäsen 2014–2015.
 • Yliopistokollegio, jäsen 2014–2015.
 • Teologian tohtoriohjelman johtoryhmä, jäsen 2013–2015.
 • Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, jäsen 2007–2008.
 • Systemaattisen teologian laitosjohtoryhmä, jäsen 2005–2006.
 • Kielikeskuksen opiskelijaneuvosto, jäsen 2004–2005.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

 • Hallitus, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014–2023.
 • Kirkon neuvottelukunta, puheenjohtaja 2014–2023.
 • Liittokokousedustaja 2014–2022.

Keva

 • Valtuuskunta, varajäsen, 2021–2025.

Kirkkohallitus

 • Yhteistoimintalakityöryhmä, jäsen 2021–2022.

Kirkolliskokous

 • Varajäsen 2016–2024.

Kirkon eläkerahasto

 • Johtokunta, jäsen 2014–2016, varapuheenjohtaja 2016–2024.

Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL ry

 • Hallitus, varajäsen 2018–2019.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr.

 • Hallitus, puheenjohtaja 2020–2023, jäsen 2014–2017.
 • Tarkastusvaliokunta, jäsen 2018–2019.

Päiväkoti Tenava ry

 • Hallitus, jäsen 2012–2013.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 • Yleiskokous, tarkkailija 2005–2007.
 • Nuorisojaosto, sihteeri 2005.

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto

 • Kunniajäsen 2022.
 • Hallitus, puheenjohtaja 2006–2007.
 • Tilintarkastaja 2008.

Suomen patristinen seura

 • Perustajajäsen.
 • Hallitus, sihteeri 2011–2019.

Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta

 • Sukupuoli, talous ja valta -jaosto, varajäsen 2018–2019.

Teologian alumnit ry

 • Hallitus, rahastonhoitaja 2013–2020.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

 • Toverineuvosto, 2002, 2004–2006.
 • Hallitus, taloudenhoitaja 2003.
 • Opintoasiainsihteeri 2004.

Tikkurilan seurakunta

 • Musiikki- ja jumalanpalvelustyön johtokunta, varapuheenjohtaja 2003–2004, puheenjohtaja 2005–2006.
 • Nuorisotyön johtokunta, varajäsen 2002, varapuheenjohtaja 2003–2006.
 • Seurakuntaneuvosto, jäsen 2003–2007.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura ry

 • Perustajajäsen.
 • Hallitus, jäsen 2018–2021.

Vakava ry

 • Hallitus, jäsen 2017–2021.
 • Kirkkoryhmä, jäsen 2017, puheenjohtaja 2017–2022.
 • Kuntaryhmä, jäsen 2017–2022.
 • Valtioryhmä, jäsen 2017–2022.
 • Yksityisryhmä, jäsen 2017–2022.
 • Yliopistoryhmä, jäsen 2017–2022.

Vantaan seurakuntayhtymä

 • Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen 2003–2006.

Vihreä liitto r.p.

 • Oikeuspoliittinen työryhmä, puheenjohtaja 2021–2023.
 • Talous- ja työllisyystyöryhmä, puheenjohtaja 2019–2021.

Vihreä miesliike ry

 • Hallitus, jäsen 2018–2020.

Huomionosoitukset

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto – Finlands Kristliga Studentförbund r.y., kunniajäsen, 2022.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys, kultainen ansiomerkki, 2017.

Kymen pioneeripataljoona, varusmiesristi n:o 3262 nuhteettomasta ja ansiokkaasta palveluksesta, 2001.