Curriculum vitae

Tiivistelmä

Keskeisin koulutus

Executive Master of Business Administration, teologian ja psykologian maisteri, oikeusnotaari ja humanististen tieteiden kandidaatti.

Nykyinen päätoimi

AKI-liitot ry, toiminnanjohtaja, 18.8.2014–.

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Akava ry, hallituksen jäsen (2014 PLO/2018–) ja eläkepoliittisen toimikunnan jäsen (2016–).

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko, hallituksen jäsen(2015–) ja varapuheenjohtaja (2020–).

Helsingin kaupunki, tarkastuslautakunnan jäsen (2021–), Puistolanraitin ala-asteen johtokunnan pj. (2021–).

Helsingin käräjäoikeus, lautamies (2022–).

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, hallituksen jäsen PLO (2014–), kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja (2014–).

Keva, varavaltuutettu (2021–).

Kirkolliskokous, varajäsen (2016–).

Kirkon eläkerahasto, johtokunnan jäsen (2014–) ja varapuheenjohtaja (2016–).

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr., hallituksen puheenjohtaja (2020–).

Vihreä liitto r.p., oikeuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja (2021–).

Täydellinen luettelo

Koulutus

Yliopistolliset, ammatilliset ja yleissivistävät tutkinnot

 • Executive Master of Business Administration, 180 UK credits, 17.9.2021, University of Reading, Henley Business School.
  • Leadership & Personal Development, 10 credits.
  • Managing Processes & Systems, Financial Resources, People, 50 credits.
  • Strategy, International Business, Strategic Marketing, Reputation & Responsibility, 60 credits.
  • Leadership &  Change, Corporate Responsibility, 20 credits.
  • The Management Research Challenge, 40 credits.
 • Oikeusnotaari, 1.8.2021, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
  • Oikeusnotaarin perus- ja aineopinnot, 159 op, sis. notaarintutkielma.
  • Kieli- ja viestintäopinnot, 20 op.
  • Muita opintoja, 1 op.
 • Humanististen tieteiden kandidaatti, 396 op, 16.12.2020, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta.
  • Kreikan kieli ja kirjallisuus, perus- ja aineopinnot, 79 op, sis. kandidaatintutkielma.
  • Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, perus- ja aineopinnot, 60 op.
  • Teoreettinen filosofia, perus- ja aineopinnot, 78 op.
  • Yleinen kielitiede, perus- ja aineopinnot, 62 op.
  • Nykykreikan kieli ja kirjallisuus, perusopinnot, 25 op.
  • Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, perusopinnot, 25 op.
  • Suomen kieli, perusopinnot, 30 op.
  • Muita opintoja, 37 op.
 • Psykologian maisteri, 171 op, 22.5.2017, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.
  • Psykologia, pääaineen syventävät opinnot, 104 op.
  • Psykologia, ammatillinen harjoittelu, 30 op.
  • Muita opintoja, 37 op.
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2014, Omnia ammattiopisto.
  • Yrityksen johtaminen ja kehittäminen, 20 ov.
  • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen, 20 ov.
 • Psykologian kandidaatti, 25o op, 28.7.2008, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta.
  • Psykologia, perus- ja aineopinnot, 118 op, sis. kandidaatintutkielma.
  • Psykologia, metodiopinnot, 40 op.
  • Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (opettajan pedagogiset opinnot), 60 op.
  • Muita opintoja, 32 op.
 • Teologian maisteri, 710 op, 28.5.2007, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta.
  • Yleis-, kieli- ja perusopinnot, 120 op.
  • Teologiset aineopinnot, 310 op.
  • Dogmatiikka, pääaineen syventävät opinnot, 80 op.
  • Dogmatiikka, pro gradu -tutkielma, 40 op.
  • Teologinen etiikka ynnä uskonnonfilosofia, sivuaineen syventävät opinnot, 60 op.
  • Yleinen kirkkohistoria, sivuaineen syventävät opinnot, 60 op.
  • Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tehtäviin painottuvat soveltavat opinnot, 20 op.
  • Diakonian ja yhteiskunnallisen työn soveltavat opinnot, 20 op.
 • Ylioppilastutkinto, 2.6.2001, Ressun lukio.
  • Äidinkieli, suomi, eximia cum laude approbatur.
  • Ruotsi, pitkä oppimäärä, magna cum laude approbatur.
  • Matematiikka, pitkä oppimäärä, laudatur.
  • Reaalikoe, laudatur.
  • Englanti, pitkä oppimäärä, cum laude approbatur.
  • Saksa, pitkä oppimäärä, magna cum laude approbatur.

Muita tutkintoja ja koulutuksia

Asianajajatutkinto, 2022, Suomen Asianajajaliitto.

Ylempi pastoraalitutkinto, 80 op, 2022, Helsingin hiippakunta.

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus, 70 op, 2022, Tampereen yliopisto.

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinto, 2020, Tampereen kauppakamari & Hallituspartnerit ry.

Työnohjaaja kehittäjänä -täydennyskoulutus, 70 op, 2016, HY+.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, 18.1.2012, Helsingin hiippakunta.

Pastoraalitutkinto, 34 op, 22.9.2010, Helsingin hiippakunta.

Reservin upseerin tutkinto, 2002, Reserviupseerikoulu

Keskeneräisiä opintoja

Oikeustieteen maisterin opintoja, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteen maisteriohjelma, 2021–.

Filosofian maisterin opintoja, Helsingin yliopisto, kielten maisteriohjelma, 2020–.

Teologian tohtorin opintoja, Helsingin yliopisto, teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma, 2011–.

Laillistukset, pätevyydet

Psykologi, 2017, Valvira.

Työnohjaaja 2016, HY+.

Pappisvihkimys, 3.6.2007, Helsingin hiippakunta.

Työhistoria

Päätoimet

AKI-liitot ry, toiminnanjohtaja, 18.8.2014–.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr., toiminnanjohtaja, 10.4.2012–17.8.2014.

Meilahden seurakunta, seurakuntapastori 3.6.2007–9.4.2012.

Sivutoimet

Quaestura Oy, omistajayrittäjä, 2006–.

Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton Holding Oy, toimitusjohtaja, 2011–2021.

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y., toimistosihteeri, 2011.

Reilun kaupan puolesta ry, taloudenhoitaja, 2006–2007.

Asevelvollisuus

Reservin vänrikki.

Luottamustoimet

Ab Suomen Herrainpukimo Oy

 • Hallitus, jäsen, 2019–2020.

Akava ry

 • Hallitus, jäsen 2018–2023, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014–2017.
 • Liittokokousedustaja 2014–2017, 2019–2022, liittokokouksen puheenjohtaja 2015.
 • Eläkepoliittinen työryhmä/toimikunta, jäsen 2016–2023.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

 • Hallitus, varapuheenjohtaja 2020–2023, jäsen 2015–2019, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014.
 • Työvaliokunta, jäsen 2020–2023.

Helsingin hiippakunta

 • Hiippakuntavaltuusto, varajäsen 2016–2024.

Helsingin kaupunki

 • Puistolanraitin ala-asteen johtokunta, jäsen 2017–2021, puheenjohtaja 2021–2025.
 • Puistolan peruskoulun johtokunta, jäsen 2017–2021.
 • Tarkastuslautakunta, jäsen 2021–2025, varajäsen 2019–2021.

Helsingin käräjäoikeus

 • Lautamies 2021–2025.

Helsingin vihreät ry

 • Hallitus, jäsen 2022.
 • Strategiatyöryhmä, puheenjohtaja 2022.

Helsingin vihreä seura ry

 • Hallitus, jäsen 2019–2022.

Helsingin yliopisto

 • Tieteellinen neuvosto, jäsen 2016–2017.
 • Yliopistokollegio, jäsen 2014–2015.
 • Opintoasiainneuvosto, jäsen 2013–2015.
 • Teologian tohtoriohjelman johtoryhmä, jäsen 2013–2015.
 • Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, jäsen 2007–2008.
 • Systemaattisen teologian laitosjohtoryhmä, jäsen 2005–2006.
 • Keskustakampuksen kirjastotoimikunta, jäsen 2004–2006.
 • Keskustakampuksen neuvottelukunta, jäsen 2004–2005.
 • Kielikeskuksen opiskelijaneuvosto, jäsen 2004–2005.
 • Teologisen tiedekunnan tutkinnonuudistuksen yhteistyöryhmä, jäsen 2004.

Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset HYAL

 • Puheenjohtaja, 2004.
 • Vaaliasiamies, 2005.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY

 • Järjestövaliokunta, jäsen 2004.
 • Opintovaliokunta, jäsen 2004–2005.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

 • Hallitus, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014–2023.
 • Kirkon neuvottelukunta, puheenjohtaja 2014–2023.
 • Liittokokousedustaja 2014–2022.

Keva

 • Valtuuskunta, varajäsen, 2021–2025.

Kirkkohallitus

 • Yhteistoimintalakityöryhmä, jäsen 2021–2022.

Kirkolliskokous

 • Varajäsen 2016–2024.

Kirkon eläkerahasto

 • Johtokunta, jäsen 2014–2016, varapuheenjohtaja 2016–2024.

Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL ry

 • Hallitus, varajäsen 2018–2019.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr.

 • Hallitus, puheenjohtaja 2020–2023, jäsen 2014–2017.
 • Tarkastusvaliokunta, jäsen 2018–2019.

Päiväkoti Tenava ry

 • Hallitus, jäsen 2012–2013.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 • Yleiskokous, tarkkailija 2005–2007.
 • Nuorisojaosto, sihteeri 2005.
 • Opillisten kysymysten jaosto, jäsen 2007–2008.

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto

 • Kunniajäsen 2022.
 • Hallitus, puheenjohtaja 2006–2007.
 • Tilintarkastaja 2008.

Suomen patristinen seura

 • Perustajajäsen.
 • Hallitus, sihteeri 2011–2019.

Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta

 • Sukupuoli, talous ja valta -jaosto, varajäsen 2018–2019.

Teologian alumnit ry

 • Hallitus, rahastonhoitaja 2013–2020.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

 • Toverineuvosto, 2002, 2004–2006.
 • Hallitus, taloudenhoitaja 2003.
 • Opintoasiainsihteeri 2004.

Tikkurilan seurakunta

 • Musiikki- ja jumalanpalvelustyön johtokunta, varapuheenjohtaja 2003–2004, puheenjohtaja 2005–2006.
 • Nuorisotyön johtokunta, varajäsen 2002, varapuheenjohtaja 2003–2006.
 • Seurakuntaneuvosto, jäsen 2003–2007.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura ry

 • Perustajajäsen.
 • Hallitus, jäsen 2018–2021.

Vakava ry

 • Hallitus, jäsen 2017–2023.
 • Kirkkoryhmä, jäsen 2017, puheenjohtaja 2017–2023.
 • Kuntaryhmä, jäsen 2017–2022.
 • Valtioryhmä, jäsen 2017–2022.
 • Yksityisryhmä, jäsen 2017–2022.
 • Yliopistoryhmä, jäsen 2017–2022.

Vantaan seurakuntayhtymä

 • Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen 2003–2006.

Vihreä liitto r.p.

 • Oikeuspoliittinen työryhmä, puheenjohtaja 2021–2023.
 • Talous- ja työllisyystyöryhmä, puheenjohtaja 2019–2021.

Vihreä miesliike ry

 • Hallitus, jäsen 2018–2020.

Huomionosoitukset

Akava, hopeinen ansiomerkki, 2023.

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto – Finlands Kristliga Studentförbund r.y., kunniajäsen, 2022.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys, kultainen ansiomerkki, 2017.

Kymen pioneeripataljoona, varusmiesristi n:o 3262 nuhteettomasta ja ansiokkaasta palveluksesta, 2001.