Curriculum vitae

Koulutus

Yliopisto-, ammatilliset ja yleissivistävät tutkinnot

 • Humanististen tieteiden kandidaatti, 16.12.2020, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta.
 • Psykologian maisteri, 22.5.2017, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2014, Omnia ammattiopisto.
 • Psykologian kandidaatti, 28.7.2008, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta.
 • Teologian maisteri, 28.5.2007, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta.
 • Ylioppilastutkinto, 2001, Ressun lukio.

Muita tutkintoja ja koulutuksia

 • Työnohjaaja kehittäjänä -täydennyskoulutus, 2016, Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus.
 • Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, 18.1.2012, Helsingin hiippakunta.
 • Pastoraalitutkinto, 22.9.2010, Helsingin hiippakunta.
 • Reservin upseerin tutkinto, 2002, Reserviupseerikoulu

Laillistukset, pätevyydet

Psykologi, 2017, Valvira.

Työnohjaaja 2016, Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Pappisvihkimys, 3.6.2007, Helsingin hiippakunta.

Keskeneräisiä opintoja

Executive Master of Business Administration -opintoja, Henley Business School, University of Reading, 2018–.

Oikeustieteiden opintoja, Itä-Suomen yliopisto, 2016–.

Ylemmän pastoraalitutkinnon opintoja, Helsingin hiippakunta, 2011–.

Teologian tohtorin opintoja, Helsingin yliopisto, teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma, 2011–.

Päätoimet

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y., toiminnanjohtaja, 18.8.2014–

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr., toiminnanjohtaja, 10.4.2012–17.8.2014

Meilahden seurakunta, seurakuntapastori 3.6.2007–9.4.2012

Sivutoimet

Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton Holding Oy, toimitusjohtaja, 2011–

Konsultointipalvelu Tuhka & Pesä Oy, omistajayrittäjä, 2006–

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y., toimistosihteeri, 2011.

Reilun kaupan puolesta ry, taloudenhoitaja, 2006–2007.

Asevelvollisuus

Reservin vänrikki, sotilaspastori.

Luottamustoimet

Ab Suomen Herrainpukimo Oy

 • Hallitus, jäsen, 2019–.

Akava ry

 • Eläkepoliittinen työryhmä/toimikunta, jäsen 2016–2021.
 • Hallitus, jäsen 2018–2021, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014–2017.
 • Liittokokousedustaja 2014–2017, 2019–2020, liittokokouksen puheenjohtaja 2015.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

 • Hallitus, varapuheenjohtaja 2020, jäsen 2015–2019, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014.
 • Työvaliokunta, jäsen 2020.

Helsingin hiippakunta

 • Hiippakuntavaltuusto, varajäsen 2016–2024.

Helsingin kaupunki

 • Puistolanraitin ala-asteen johtokunta, jäsen 2017–2021.
 • Tarkastuslautakunta, varajäsen 2019–2021.

Helsingin vihreä seura ry

 • Hallitus, jäsen 2019–2020.

Helsingin yliopisto

 • Tieteellinen neuvosto, jäsen 2016–2017.
 • Opintoasiainneuvosto, jäsen 2014–2015.
 • Yliopistokollegio, jäsen 2014–2015.
 • Teologian tohtoriohjelman johtoryhmä, jäsen 2013–2015.
 • Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, jäsen 2007–2008.
 • Systemaattisen teologian laitosjohtoryhmä, jäsen 2005–2006.
 • Kielikeskuksen opiskelijaneuvosto, jäsen 2004–2005.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

 • Hallitus, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014–2021.
 • Kirkon neuvottelukunta, puheenjohtaja 2014–2021.
 • Liittokokousedustaja 2014–2019.

Kirkolliskokous

 • Varajäsen 2016–2024.

Kirkon eläkerahasto

 • Johtokunta, jäsen 2014–2024, varapuheenjohtaja 2016–2020.

Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL ry

 • Hallitus, varajäsen 2018–2019.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr.

 • Hallitus, puheenjohtaja 2020, jäsen 2014–2017.
 • Tarkastusvaliokunta, jäsen 2018–2019.

Päiväkoti Tenava ry

 • Hallitus, jäsen 2012–2013.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 • Yleiskokous, tarkkailija 2005–2007.
 • Nuorisojaosto, sihteeri 2005.

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto

 • Hallitus, puheenjohtaja 2006–2007.
 • Tilintarkastaja 2008.

Suomen patristinen seura

 • Perustajajäsen.
 • Hallitus, sihteeri 2011–2019.

Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta

 • Sukupuoli, talous ja valta -jaosto, varajäsen 2018–2019.

Teologian alumnit ry

 • Hallitus, rahastonhoitaja 2013–2020.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

 • Toverineuvosto, 2002, 2004–2006.
 • Hallitus, taloudenhoitaja 2003.
 • Opintoasiainsihteeri 2004.

Tikkurilan seurakunta

 • Musiikki- ja jumalanpalvelustyön johtokunta, varapuheenjohtaja 2003–2004, puheenjohtaja 2005–2006.
 • Nuorisotyön johtokunta, varajäsen 2002, varapuheenjohtaja 2003–2006.
 • Seurakuntaneuvosto, jäsen 2003–2007.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura ry

 • Perustajajäsen.
 • Hallitus, jäsen 2018–2020.

Vakava ry

 • Hallitus, jäsen 2017–2020.
 • Kirkkoryhmä, jäsen 2017, puheenjohtaja 2017–2020.
 • Kuntaryhmä, jäsen 2017–2020.
 • Valtioryhmä, jäsen 2017–2020.
 • Yksityisryhmä, jäsen 2017–2020.
 • Yliopistoryhmä, jäsen 2017–2020.

Vantaan seurakuntayhtymä

 • Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen 2003–2006.

Vihreä liitto r.p.

 • Talous- ja työllisyystyöryhmä, puheenjohtaja 2019–2021.

Vihreä miesliike ry

 • Hallitus, jäsen 2018–2020.