Curriculum vitae

Koulutus

Yliopisto-, ammatilliset ja yleissivistävät tutkinnot

 • Executive Master of Business Administration, 18.8.2021, University of Reading, Henley Business School.
 • Oikeusnotaari, 1.8.2021, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
 • Humanististen tieteiden kandidaatti, 16.12.2020, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta.
 • Psykologian maisteri, 22.5.2017, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 2014, Omnia ammattiopisto.
 • Psykologian kandidaatti, 28.7.2008, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta.
 • Teologian maisteri, 28.5.2007, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta.
 • Ylioppilastutkinto, 2001, Ressun lukio.

Muita tutkintoja ja koulutuksia

 • Työnohjaaja kehittäjänä -täydennyskoulutus, 2016, Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus.
 • Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, 18.1.2012, Helsingin hiippakunta.
 • Pastoraalitutkinto, 22.9.2010, Helsingin hiippakunta.
 • Reservin upseerin tutkinto, 2002, Reserviupseerikoulu

Laillistukset, pätevyydet

Psykologi, 2017, Valvira.

Työnohjaaja 2016, Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Pappisvihkimys, 3.6.2007, Helsingin hiippakunta.

Keskeneräisiä opintoja

Ylemmän pastoraalitutkinnon opintoja, Helsingin hiippakunta, 2011–.

Teologian tohtorin opintoja, Helsingin yliopisto, teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma, 2011–.

Päätoimet

AKI-liitot ry, toiminnanjohtaja, 18.8.2014–

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr., toiminnanjohtaja, 10.4.2012–17.8.2014

Meilahden seurakunta, seurakuntapastori 3.6.2007–9.4.2012

Sivutoimet

Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton Holding Oy, toimitusjohtaja, 2011–2021.

Quaestura Oy, omistajayrittäjä, 2006–

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y., toimistosihteeri, 2011.

Reilun kaupan puolesta ry, taloudenhoitaja, 2006–2007.

Asevelvollisuus

Reservin vänrikki, sotilaspastori.

Luottamustoimet

Ab Suomen Herrainpukimo Oy

 • Hallitus, jäsen, 2019–2020.

Akava ry

 • Eläkepoliittinen työryhmä/toimikunta, jäsen 2016–2021.
 • Hallitus, jäsen 2018–2021, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014–2017.
 • Liittokokousedustaja 2014–2017, 2019–2021, liittokokouksen puheenjohtaja 2015.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

 • Hallitus, varapuheenjohtaja 2020–2021, jäsen 2015–2019, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014.
 • Työvaliokunta, jäsen 2020.

Helsingin hiippakunta

 • Hiippakuntavaltuusto, varajäsen 2016–2024.

Helsingin kaupunki

 • Puistolanraitin ala-asteen johtokunta, jäsen 2017–2021.
 • Tarkastuslautakunta, jäsen 2021–2025, varajäsen 2019–2021.

Helsingin vihreä seura ry

 • Hallitus, jäsen 2019–2021.

Helsingin yliopisto

 • Tieteellinen neuvosto, jäsen 2016–2017.
 • Opintoasiainneuvosto, jäsen 2014–2015.
 • Yliopistokollegio, jäsen 2014–2015.
 • Teologian tohtoriohjelman johtoryhmä, jäsen 2013–2015.
 • Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, jäsen 2007–2008.
 • Systemaattisen teologian laitosjohtoryhmä, jäsen 2005–2006.
 • Kielikeskuksen opiskelijaneuvosto, jäsen 2004–2005.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

 • Hallitus, puhe- ja läsnäolo-oikeudella 2014–2021.
 • Kirkon neuvottelukunta, puheenjohtaja 2014–2021.
 • Liittokokousedustaja 2014–2021.

Keva

 • Valtuuskunta, varajäsen, 2021–2025.

Kirkkohallitus

 • Yhteistoimintalakityöryhmä, jäsen 2021–2022.

Kirkolliskokous

 • Varajäsen 2016–2024.

Kirkon eläkerahasto

 • Johtokunta, jäsen 2014–2024, varapuheenjohtaja 2016–2020.

Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL ry

 • Hallitus, varajäsen 2018–2019.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr.

 • Hallitus, puheenjohtaja 2020–2021, jäsen 2014–2017.
 • Tarkastusvaliokunta, jäsen 2018–2019.

Päiväkoti Tenava ry

 • Hallitus, jäsen 2012–2013.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 • Yleiskokous, tarkkailija 2005–2007.
 • Nuorisojaosto, sihteeri 2005.

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto

 • Hallitus, puheenjohtaja 2006–2007.
 • Tilintarkastaja 2008.

Suomen patristinen seura

 • Perustajajäsen.
 • Hallitus, sihteeri 2011–2019.

Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta

 • Sukupuoli, talous ja valta -jaosto, varajäsen 2018–2019.

Teologian alumnit ry

 • Hallitus, rahastonhoitaja 2013–2020.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

 • Toverineuvosto, 2002, 2004–2006.
 • Hallitus, taloudenhoitaja 2003.
 • Opintoasiainsihteeri 2004.

Tikkurilan seurakunta

 • Musiikki- ja jumalanpalvelustyön johtokunta, varapuheenjohtaja 2003–2004, puheenjohtaja 2005–2006.
 • Nuorisotyön johtokunta, varajäsen 2002, varapuheenjohtaja 2003–2006.
 • Seurakuntaneuvosto, jäsen 2003–2007.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura ry

 • Perustajajäsen.
 • Hallitus, jäsen 2018–2021.

Vakava ry

 • Hallitus, jäsen 2017–2021.
 • Kirkkoryhmä, jäsen 2017, puheenjohtaja 2017–2021.
 • Kuntaryhmä, jäsen 2017–2021.
 • Valtioryhmä, jäsen 2017–2021.
 • Yksityisryhmä, jäsen 2017–2021.
 • Yliopistoryhmä, jäsen 2017–2021.

Vantaan seurakuntayhtymä

 • Yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen 2003–2006.

Vihreä liitto r.p.

 • Talous- ja työllisyystyöryhmä, puheenjohtaja 2019–2021.

Vihreä miesliike ry

 • Hallitus, jäsen 2018–2020.