Julkaisut

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Työaikalain soveltamisalasta poikkeaminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengellisessä työssä, julkaisussa Lakimies, 3–4/2022.

Kirkon viranhaltijan työtaisteluoikeuden rajoittaminen perusoikeusnäkökulmasta, julkaisussa Oikeus, 4/2019.

A3 Kirjan tai kokoomateoksen osat

Seurakunnan johtaminen ja transformationaalisuus koronapandemian aikana (& Sini Mikkola), teoksessa Kokemuksia, käytäntöjä ja kohtaamisia rajoituksissa: Koronapandemia eksistentiaalisena, eettisenä ja uskonnollisena kysymyksenä, toim. Laura Kallatsa ja Jonna Ojalammi, Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 302, Helsinki 2023.

Creation out of Nothing or out of Really Nothing? Uses of μὴ ὄν and oὐκ ὄν in Pre-Nicene Theology, julkaisussa Studia Patristica 123, 2021.

Kilvoittelun kukinto – Miten vapaus tunteista johtaa rakkauteen Euagrios Pontoslaisen (345–399) mukaan?, teoksessa Tunteet, aistit ja uskonnollinen kokemustoim. Sini Mikkola & Olli Lampinen-Enqvist, Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirja 2019, 2020.

Being and Becoming in Celsus and Origen, julkaisussa Origeniana duodecima, Peeters Publishers, 2019.

Johdatus varhaiskristillisten luomiskäsitysten keskeisiin kysymyksiin, teoksessa Luominen varhaiskristillisessä teologiassatoim. Jussi Junni, Studia Patristica Fennica 5, 2016.

Celsus’ Arguments Against the Truth of the Bible, julkaisussa Studia Patristica LXV, 2015.

Sielun paksuuntuma: Ruumis Euagrios Pontoslaisen antropologiassa, teoksessa Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa, toim. Jussi Junni, Studia Patristica Fennica 1, 2014.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä

Kirkon viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeudet poikkeusoloissa: tapaus covid-19, Teologinen aikakauskirja 4/2021.

Timo Nisula: Augustine and the Functions of Concupiscence, kirja-arvostelu julkaisussa Teologinen aikakauskirja, 2015.

Tertullianus: Apologeticum, kirja-arvostelu julkaisussa Teologinen aikakauskirja, 1/2014.

Tertullianus: Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi ja Vastakirjoitus Prakseaalle, kirja-arvostelu julkaisussa Teologinen aikakauskirja, 1/2014.

B2 Kirjan osa

Epilogi: Kohti keski-ikää, teoksessa Simo Pihlajaniemi, Otuksen oppimäärä: 25 vuotta opiskelun ja koulutuksen tutkimustaOtus 45/2014.

C Tieteelliset monografiat

C2 Toimitetut kirjat

Näkökulmia varhaisen kirkon liturgiaan: Suomen patristisen seuran vuosikirja (toim.), Studia Patristica Fennica 6, Suomen patristinen seura, 2017.

Luominen varhaiskristillisessä teologiassa: Suomen patristisen seuran vuosikirja (toim.), Studia Patristica Fennica 5, Suomen patristinen seura, 2016.

Pyhä Henki varhaiskristillisessä teologiassa: Suomen patristisen seuran vuosikirja (toim.), Studia Patristica Fennica 3, Suomen patristinen seura, 2015.

Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa: Suomen patristisen seuran vuosikirja (toim.), Studia Patristica Fennica 1, Suomen patristinen seura, 2014.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkelit ammattilehdissä

Ajankohtaista edunvalvonnasta -kirjoitussarja, julkaisussa Crux:

”Luterilainen ja ekumeeninen”: XIII suomalais-ugrilainen pappeinkokous Petroskoissa 17.–21.8.2016, julkaisussa Crux 3/2016.

AKI kuuluu jatkossakin Akavaan, Crux 1/2015.

Eläkeuudistus 2017 – mitä, miksi ja milloin?, Crux 5/2014.

Stuerttina yleiskokouksessa, julkaisussa Reseptio 2/2006.

D4 Julkaistut tutkimusraportit

Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010–2011 (& Jenni Raninen & Heidi Kettunen & Aleksis Nokso-Koivisto), Otus verkkojulkaisu 2/2012.

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuiset artikkelit

Mitä varhaiset kristityt uskoivat luomisesta?, julkaisussa Areiopagi, 17.6.2014.

Etsijä-lehden kolumnisti 2012–2014:

  • Ahneus – yksi seitsemästä pääpaheesta, Etsijä 2/2014.
  • Voiko rikas pelastua? Jeesuksen opetukset omaisuudesta, Etsijä 2/2014.
  • Sinun jumalakuvasi 3/3, Etsijä 1/2014.
  • Sinun jumalakuvasi 2/3, Etsijä 4/2013.
  • Sinun jumalakuvasi 1/3, Etsijä 2–3/2013.
  • Laulujen laulu – jumalasuhteen kirkas helmi, Etsijä 4/2012.
  • Ihmisyhteisöjemme ideaali, Etsijä 2/2012.

Evankelinen näkökulma sielunhoitoon vankilassa, julkaisussa Etsijä 4/2006.

Kirkko ja valtio – kumppaneita vai vihollisia?, julkaisussa Etsijä 3/2006.

”Jos rukoilet oikein, olet teologi”: Evagrios Pontoslainen, unohdettu kirkkoisä, julkaisussa Etsijä 2/2005.

F Julkinen taiteellinen toiminta

F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos

Laulu Alma Materille, Helsingin yliopiston juomalaulukilpailun voittanut sanoitus, 2023.

Lyhyestä elämästä: Gaudeamus igitur uudesti suomennettunaOtus 46/2014.

G Opinnäytteet

G2 Pro gradu -tutkielmat

Spiritual Leadership and Organisational Performance in the Evangelical-Lutheran Church of Finland, University of Reading, Henley Business School, 2021.

Personality and Depression: Relationship Between Five-Factor Personality Traits and Depressive Symptoms, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, 2017.

Rakkaus Evagrios Pontoslaisen rukousteologiassa: Teologianhistoriallinen tutkielma, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, 2007.