Julkaisut

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A3 Kirjan tai kokoomateoksen osat

Johdatus varhaiskristillisten luomiskäsitysten keskeisiin kysymyksiin, teoksessa Luominen varhaiskristillisessä teologiassatoim. Jussi Junni, Studia Patristica Fennica 5.

Sielun paksuuntuma: Ruumis Euagrios Pontoslaisen antropologiassa, teoksessa Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa, toim. Jussi Junni, Studia Patristica Fennica 1.

A4 Artikkelit konferenssijulkaisuissa

Celsus’ Arguments Against the Truth of the Bible, julkaisussa Studia Patristica LXV.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä

Timo Nisula: Augustine and the Functions of Concupiscence, kirja-arvostelu julkaisussa Teologinen aikakauskirja, 2015.

Tertullianus: Apologeticum, kirja-arvostelu julkaisussa Teologinen aikakauskirja, 1/2014

Tertullianus: Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi ja Vastakirjoitus Prakseaalle, kirja-arvostelu julkaisussa Teologinen aikakauskirja, 1/2014.

B2 Kirjan osa

Epilogi: Kohti keski-ikää, teoksessa Simo Pihlajaniemi, Otuksen oppimäärä: 25 vuotta opiskelun ja koulutuksen tutkimustaOtus 45/2014.

C Tieteelliset monografiat

C2 Toimitetut kirjat

Näkökulmia varhaisen kirkon liturgiaan: Suomen patristisen seuran vuosikirja (toim.), Studia Patristica Fennica 6, Suomen patristinen seura, 2017.

Luominen varhaiskristillisessä teologiassa: Suomen patristisen seuran vuosikirja (toim.), Studia Patristica Fennica 5, Suomen patristinen seura, 2016.

Pyhä Henki varhaiskristillisessä teologiassa: Suomen patristisen seuran vuosikirja (toim.), Studia Patristica Fennica 3, Suomen patristinen seura, 2015.

Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa: Suomen patristisen seuran vuosikirja (toim.), Studia Patristica Fennica 1, Suomen patristinen seura, 2014.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkelit ammattilehdissä

Ajankohtaista edunvalvonnasta -kirjoitussarja, julkaisussa Crux:

 • Milloin työnantaja saa tehdä epäpätevyysalennuksen?, Crux 1/2019.
 • Palkkaa pelastettujen sielujen mukaan?, Crux 4/2018.
 • Saako kirkossa lakkoilla?, Crux 3/2018.
 • Syrjintä työelämässä, Crux 2/2018.
 • Sopimusneuvottelujen satoa, Crux 1/2018.
 • Tilannekatsaus avioliittoon vihkimiseen, Crux 4/2017.
 • Väkivalta ja epäasiallinen kohtelu työpaikoilla, Crux 3/2017.
 • Kirkollinen työmarkkinakenttä muutoksissa, Crux 2/2017.
 • Uudet eläkelait tulivat voimaan, Crux 1/2017.
 • AKIn valtuusto linjasi tulevaisuutta, Crux 4/2016.
 • Kikyä kirkkoon – uudet sopimukset 1.2.2017 alkaen, Crux 3/2016.
 • Kirkon viranhaltijoiden työtaisteluoikeus, Crux 2/2016.
 • Hallitus halpuuttaa työntekijää, Crux 1/2016.
 • Työpaikat säästökuurilla, Crux 4/2015.
 • Yhteiskuntasopimus – mikä meni pieleen ja miksi?, Crux 3/2015.
 • Vapaa-ajalla lepäämään?, Crux 2/2015.
 • Miten puhelinpäivystys tulisi järjestää ja korvata?, Crux 1/2015.

”Luterilainen ja ekumeeninen”: XIII suomalais-ugrilainen pappeinkokous Petroskoissa 17.–21.8.2016, julkaisussa Crux 3/2016.

AKI kuuluu jatkossakin Akavaan, Crux 1/2015.

Eläkeuudistus 2017 – mitä, miksi ja milloin?, Crux 5/2014.

Stuerttina yleiskokouksessa, julkaisussa Reseptio 2/2006.

D4 Julkaistut tutkimusraportit

Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010–2011 (& Jenni Raninen & Heidi Kettunen & Aleksis Nokso-Koivisto), Otus verkkojulkaisu 2/2012.

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuiset artikkelit

Mitä varhaiset kristityt uskoivat luomisesta?, julkaisussa Areiopagi, 17.6.2014.

Etsijä-lehden kolumnisti 2012–2014:

 • Ahneus – yksi seitsemästä pääpaheesta, Etsijä 2/2014.
 • Voiko rikas pelastua? Jeesuksen opetukset omaisuudesta, Etsijä 2/2014.
 • Sinun jumalakuvasi 3/3, Etsijä 1/2014.
 • Sinun jumalakuvasi 2/3, Etsijä 4/2013.
 • Sinun jumalakuvasi 1/3, Etsijä 2–3/2013.
 • Laulujen laulu – jumalasuhteen kirkas helmi, Etsijä 4/2012.
 • Ihmisyhteisöjemme ideaali, Etsijä 2/2012.

Evankelinen näkökulma sielunhoitoon vankilassa, julkaisussa Etsijä 4/2006.

Kirkko ja valtio – kumppaneita vai vihollisia?, julkaisussa Etsijä 3/2006.

”Jos rukoilet oikein, olet teologi”: Evagrios Pontoslainen, unohdettu kirkkoisä, julkaisussa Etsijä 2/2005.

F Julkinen taiteellinen toiminta

F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos

Lyhyestä elämästä: Gaudeamus igitur uudesti suomennettunaOtus 46/2014.

G Opinnäytteet

G2 Pro gradu -tutkielmat

Personality and Depression: Relationship Between Five-Factor Personality Traits and Depressive Symptoms, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, 2017.

Rakkaus Evagrios Pontoslaisen rukousteologiassa: Teologianhistoriallinen tutkielma, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, 2007.