Vihreiden puoluekokous järjestettiin 21.–22.5.2022 keväisessä Joensuussa. Kokouksessa tärkeimpänä asiana oli puolueen poliittinen ohjelma vuosille 2023–2027. Käsittelyssä oli ohjelmaluonnos, johon oli etukäteen tehty lähes 400 muutosehdotusta. Näistä useampia kymmeniä äänestettiin tunteja kestäneessä käsittelyssä.

Vielä hyväksymättömästä ohjelmaluonnoksesta uutisoitiin etukäteen raflaavasti, että vihreät esittävät sunnuntailisien poistoa. Ohjelmaluonnoksessa näin ei lukenut, vaan tarkoitus oli hakea ”kolmikantaisesti malli sunnuntailisien uudistamisesta vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita työntekijöiden kokonaisansioita laskematta”. Tämän puoluekokous päätti lopulta selvin äänin jättää pois ohjelmasta.

Ohjelman suurista linjoista – ympäristö- ja turvallisuuskysymyksistä – ei juurikaan oltu eri mieltä. Ilmastonmuutos ja luontokato halutaan pysäyttää. Vihreät haluaa, että myös Suomi julistaa ilmastohätätilan. Ydinvoimaa ei enää vastusteta ympäristösyistä, vaan se pikemminkin nähdään yhtenä keinona vähentää energiatuotannon päästöjä. Kokous asettui myös yksimielisesti kannattamaan viime viikolla haettua NATO-jäsenyyttä ja peräänkuulutti siirtymistä kohti sukupuolesta riippumatonta asepalvelusta. Myös lähes 40-vuotias tasa-arvolaki halutaan uudistaa.

Kokousväkeä jakaneita teemoja olivat kysymys kannabiksen dekriminalisoinnista sekä siitä, pitäisikö vapaa aborttioikeus olla 12. vai 18. raskausviikon loppuun saakka. Viimevuotinen niukalla enemmistöllä hyväksytty myönteinen kanta kannabiksen dekriminalisointia ja tuotannon valvontaa koskevaan sääntelyyn jäi voimaan. Kokous asettui äänestyksen jälkeen kannattamaan vapaata aborttioikeutta 18. raskausviikon loppuun saakka. Eutanasian sallimista koskeva muutosesitys puolestaan meni läpi ehkä vähän yllättävästikin selkeällä enemmistöllä.

Uudessa poliittisessa ohjelmassa pyritään myös vapauttamaan markkinoita. Äänestyksen jälkeen kokous päätyi kannattamaan kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan nostamista 15,5:een, jolloin myös viinejä voitaisiin myydä ruokakaupoissa. Omista ajamistani asioista sain positiivisesti yllättyä siitä, että kokous yksimielisesti hyväksyi kannan, että itsehoitolääkkeille myyntiin päivittäistavarakaupoissa luotaisiin lupajärjestelmä. Viimeksi kun esitin sitä kaksi vuotta sitten, asia sai puoluehallituksen tyrmäyksen.

Muista ajamistani asioista ilahduttavasti menestyi myös ehdotus mahdollisuudesta luovuttaa vanhempainvapaapäiviä myös isovanhemmille sekä isovanhempien oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen. Tämä mahdollisuus toisi joustavuutta monille perheille. Moni isovanhempi myös mielellään osallistuisi lapsenlastensa arkeen.

Ehdotukseni puolustusvoimien työaikalain uudistamisesta ei valitettavasti saavuttanut juurikaan kannatusta salissa. Asia on uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tullut entistäkin tärkeämmäksi. Laki on vuodelta 1970, ja harjoituksissa sotilaat saavat lukea 16-tuntisista työpäivistään työajaksi vain kahdeksan tuntia. Sotilaatkin tarvitsevat työaikasuojelua.

Myöskään työriitojen sovittelujärjestelmän uudistaminen ei saanut kokoukselta hyväksyntää. Meneillään oleva työmarkkinakierros on kuitenkin osoittanut, että järjestelmä tarvitsee kipeästi lisää resursseja.

Yksimielisesti puolestaan hyväksyttiin ne työmarkkinoita koskevat linjaukset, jotka oli laadittu johtamassani työllisyyspoliittisessa työryhmässä vuosina 2019–2021. Toimialakohtaisista työehtosopimuksista poikkeavan paikallisen työehtosopimuksen halutaan saada mahdolliseksi sellaisissa pienissä, alle 10 henkilöä työskentelevissä yrityksissä, joissa ei ole työntekijöiden valitsemaa luottamusmiestä. Työehdoista sopiminen toteutettaisiin silloin koko henkilöstön kanssa. Vastapainona näitä paikallisia sopimuksia koskisi työntekijän tulkintaetuoikeus.

Poliittisen ohjelman käsittely vei kokouksesta niin paljon aikaa, että poliittinen yleiskeskustelu jouduttiin jättämään sunnuntailta kokonaan pois. Monista tärkeistä aiheista jäi käyttämättä puheenvuoroja.

Itse olen omissa puoluekokouspuheenvuoroissani yleensä pitänyt esillä työelämän ja työmarkkinoiden ajankohtaisia asioita. Sunnuntaikorvauksia koskenut julkinen kohu osoittaa, että jos puolue ei itse tee perusteellista työtä työelämää koskevien tavoitteiden eteen, julkisuuteen pääsee kokonaisuudesta irrallista, väärintulkinnoille altista sisältöä. Toistaiseksi puolueen työelämää koskevat kannanotot ovat liittyneet erityisesti työelämän joustoihin ja vapaisiin sekä sosiaaliturvaan, mutta laajempi visio tulevaisuuden työelämästä ja työmarkkinoista puuttuu.

Toivon, että vihreät profiloituu jatkossa kirkkaasti myös työelämäpuolueena. Puolue tarvitsee huolella valmistellun, pitkäjänteisen ja rohkean työelämäohjelman. Toivon, että puoluehallitus ryhtyisi seuraavalla puoluevaltuustokaudella toimiin sellaisen saamiseksi.